Media

MEDIA

Hier vindt u meer informatie en beeldmateriaal van de projecten die

de vzw TER WILGEN FONDS reeds ondersteunde.

  2022:  Nieuwe projectoproep.

2021: Vier projecten ontvangen steun.

https://www.hln.be/deinze/ter-wilgen-fonds-zoekt-sociale-projecten-om-te-sponsoren~ae017f55/

Ter Wilgen Fonds zoekt sociale projecten om te sponsoren

Anthony Statius 14-03-22, 08:03

De vzw Ter Wilgen fonds sponsorde vzw Veilige Thuis met een duofiets. © rv


De vzw Ter Wilgen werd in de jaren 60 opgericht naar aanleiding van de bouw van de gelijknamige gemeenschapszaal in de Poelstraat in Petegem-aan-de-Leie. De zaal en de gronden werden verkocht aan de stad Deinze en met de opbrengst wil de vzw nu sociale projecten steunen. 


“We zijn blij dat we met de vorige projectoproep vier mooie projecten konden ondersteunen”, zegt voorzitter Jozef De Buck. “De Stichting tegen Kanker vzw ‘Levensloopcomité Deinze’ helpen we bij hun 24-urenevenement en voor de vzw Veilige Thuis’ gaven we een financiële bijdrage voor de aankoop van een duofiets. De nieuwe organisatie ‘Onder ’t Perron’ uit Landegem geven we een duwtje in de rug bij de aankoop van audiovisueel materiaal en tenslotte steunen we ‘vzw Contactcentrum’ uit Deinze, beter gekend als de plaatselijke Voedselbank.”

Vanaf 1 april doet het fonds ook een derde oproep. “We zijn trots dat we dit jaar het totaalbedrag voor de projectsteun kunnen optrekken naar 20.000 euro”, zegt secretaris Jo Baele. “De projecten kunnen gaan om initiatieven voor senioren, kinderen, jongeren, kansarmoede of mensen met een handicap. We ondersteunen graag projecten die een voorbeeldfunctie kunnen zijn voor anderen. Hierbij gaat het wel steeds om initiatieven voor een brede doelgroep en zullen we nooit individuen of aparte gezinnen steunen. Een belangrijk aandeel door vrijwilligers in het project is zeker ook een meerwaarde.”


Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 juni. Groeperingen die zich kandidaat willen stellen om financiële steun voor een project te bekomen, kunnen alle info vinden op www.terwilgenfonds.be

Werkjaar 2020: Doelgroep seniorenverenigingen(60+).

Ter Wilgen Fonds ondersteunt aankoop elektrische rolstoelfiets voor woon-zorgcentrum

19/08/2020 om 17:04 door John De Vlieger

Directeur Koen Dierick van het wzc samen met Ethel Van Hoe van de vzw Ter Wilgen, medewerkster Brenda Snoeck met bewoonster Liliane Bral, schepen Conny De Spiegelaere en Jo Baele van de vzw Ter Wilgen FOTO: JDV

DEINZE - 

De vzw Ter Wilgen Fonds overhandigde woensdag aan wzc Karel Picqué een cheque van 3.630 euro. Dat geld wordt gebruikt voor de aankoop van een elektrische rolstoelfiets voor de bewoners en mantelzorgers van het woon-zorgcentrum.

“In januari 2020 lanceerde de vzw Ter Wilgen een oproep voor steun aan projecten voor seniorenverenigingen onze stad”, zegt Jo Baele. “Onze vzw werd in de jaren 60 van vorige eeuw opgericht naar aanleiding van de bouw van een gemeenschapszaal met dezelfde naam in Petegem. De zaal en de gronden zijn ondertussen verkocht en met de opbrengst ondersteunen we sociale projecten. Het eerste project is de aankoop van deze rolstoelfiets voor de bewoners van wzc Karel Picqué.”

“Omdat we in ons wzc graag verbindend werken, proberen we onze senioren mee te nemen buiten de muren van ons centrum”, zegt bevoegd schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “We doen dit graag op een duurzame manier. Daarom kozen we voor een fiets met elektrische ondersteuning, zodat we ook de minder sportieve mantelzorger of familieleden kunnen motiveren om eens een uitstapje te maken met een van onze bewoners. Vaak worden tijdens die ritjes herinneringen opgehaald. Het is dus een beetje quality time voor iedereen. Vanzelfsprekend zijn we blij met de steun van vzw Ter Wilgen Fonds.”

Vzw Ter Wilgen Fonds schenkt rolstoelfiets aan Karel Picqué

Rusthuisdirecteur Koen Dierick, Ethel Van Hoe van de vzw Ter Wilgen, medewerkster Brenda Snoeck met bewoonster Liliane Bral, schepen Conny De Spiegelaere en Jo Baele van de vzw Ter Wilgen 

Anthony Statius 19/08/2020 12u22

De bewoners van woonzorgcentrum Karel Picqué in Deinze kunnen vanaf nu een ritje maken met een rolstoelfiets. De kosten voor het rijtuig werden verdeeld onder de vzw Ter Wilgen Fonds en de stad Deinze.


In januari lanceerde de vzw Ter Wilgen Fonds een oproep voor steun aan projecten voor seniorenverenigingen in Deinze. De vzw Ter Wilgen werd in de jaren 60 opgericht naar aanleiding van de bouw van de gelijknamige gemeenschapszaal in de Poelstraat in Petegem. De zaal en de gronden werden verkocht aan de stad Deinze en met de opbrengst wil de vzw Ter Wilgen nu sociale projecten steunen. Het eerste project is de aankoop van een elektrische rolstoelfiets voor de bewoners van het rusthuis Karel Picqué. 


Sociaal contact bevorderen

Woensdag overhandigden Ethel Van Hoe en Jo Baele van de vzw Ter Wilgen een cheque van 3.630 euro aan het WZC Karel Picqué. De stad Deinze legde nog eens zoveel bij om de elektrische rolstoelfiets aan te kopen. “De senioren kunnen beroep doen op de rolstoelfiets om samen met een familielid of een medewerker van het woonzorgcentrum een ritje te maken”, zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “Het is een manier om sociaal contact tussen de bestuurder en de bewoner te bevorderen. Vaak worden tijdens een rit heel wat herinneringen opgehaald.”